Odpowiedzialny kierowca to trzeźwy kierowca

Czy potrafimy odmówić? Czy znamy konsekwencje upijania się? Czy jako młodzi kierowcy potrafimy być odpowiedzialni za siebie i innych użytkowników ruchu drogowego? Na te pytania musiała sobie odpowiedzieć młodzież naszej szkoły podczas spotkań z panią dr Teresą Kobrzyńską – profilaktykiem, certyfikowanym edukatorem FAS, wykładowcą akademickim, trenerem, ekspertem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, certyfikowanym specjalistą w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, Dyrektorem Centrum Edukacji i Profilaktyki Problemów Uzależnień Wielkopolskiej Fundacji ETOH w Poznaniu, pełnomocnikiem marszałka ds. przeciwdziałania uzależnieniom.

Pani dr Teresa Kobrzyńska spotkała się z młodzieżą na warsztatach w auli szkoły przy ul. Tuwima.  Młodzież dowiedziała się, jaki wpływ mają na organizm i reakcje kierowcy alkohol i narkotyki, w jaki sposób posługiwać się „liczydełkiem”, jakie mity funkcjonują w społeczeństwie dotyczące alkoholu i narkotyków.

Spotkania zostały sfinansowane z funduszów Urzędu Miejskiego i Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gostyniu panią Magdalenę Rajewską.