Spotkania z dzielnicowym

W Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu odbyły się spotkania młodzieży klas I z funkcjonariuszem  Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, dzielnicowym naszej szkoły panem st.sierż. Maciej Pożegowiak.

Młodzież miała możliwość usłyszeć o przejawach demoralizacji oraz konsekwencjach prawnych wynikających z bójki, pobicia, rozboju, kradzieży, naruszenia nietykalności osobistej itp. Wspomniane zostały także elementy Kodeksu Drogowego, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Spotkania odbywały się w klasach. Małe grupy sprzyjały nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z uczniami. Był również czas na zadawanie pytań.