Młodzieżowy lider profilaktyki

Projekt „Młodzieżowy lider profilaktyki”, w którym udział brały uczennice kl. II TD Patrycja Świdurska i Ania Stanisławska był nastawiony na realizację profilaktyki i promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym. Projekt realizowany przez Gminę Gostyń zakładał:

  • promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym, bez odwoływania się do substancji  chemicznych,
  • dostarczenie rzetelnych informacji o zagrożeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz sposobach zapobiegania uzależnieniom,
  • zdobycie przez młodzież umiejętności interpersonalnych, psychospołecznych,
  • wzmacnianie norm i wartości społecznych.