Wybierz dziewięć miesięcy bez alkoholu

Dnia 2 kwietnia 2008 roku w naszej szkole odbyło się  szkolenie dla  uczennic klas III i IV na temat „Wybierz dziewięć miesięcy bez alkoholu”. Szkolenie to odbyło się we współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Pani Magdaleny Dudek, która pokrywała jego koszty i była obecna podczas obu prezentacji.

Czytaj więcej...

Pilnuj drinka

W dniu 11 czerwca 2008 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu przy ul. Tuwima odbyła się pogadanka z młodzieżą w związku z Ogólnopolską Kampanią „Pilnuj drinka”. Pogadankę wygłosił Pan Sebastian Myszkiewicz z Powiatowej Komendy Policji w Gostyniu.

Czytaj więcej...

Podziel się posiłkiem

W dniach 26-27 września 2008 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu uczestniczyli w zbiórce żywności „Podziel się posiłkiem” zorganizowanej przez Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno. Zbiórkę przeprowadzono w marketach gostyńskich TESCO i Biedronka.

Czytaj więcej...

Ja to wiem...alkohol szkodzi

W dniu 7 listopada 2008 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu odbył się konkurs wiedzy pod hasłem „Ja to wiem...alkohol szkodzi”. Konkurs odbył się w dwóch budynkach przy ul. Tuwima i ul. Poznańskiej. Wzięło w nim udział 50 uczniów. Uczniowie odpowiadali na 15 pytań.

Czytaj więcej...

Alkohol w krzywym zwierciadle

W  dniu 25 listopada 2008 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Trzeźwości i Profilaktyki Uzależnień  „ Alkohol w krzywym zwierciadle” – reklama antyalkoholowa. W konkursie wzięło udział 6 grup młodzieży ( 45 osób ), które przedstawiały przygotowane przez siebie antyreklamy napojów alkoholowych.

Czytaj więcej...

Spotkania z policjantem

W Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu w miesiącu kwietniu odbyły się spotkania młodzieży z Policjantem Panem Przemysławem Giemzą. Uczestniczyły w nich przede wszystkim klasy pierwsze.  Spotkania odbywały się w dniach: 7 kwietnia, 21 kwietnia, 23 kwietnia br. Małe grupy sprzyjały nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z Policjantem.

Czytaj więcej...

Pieśń o zapomnieniu

W dniu 20 maja 2009 roku, w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, zaprezentowano program profilaktyczny w postaci koncertu słowno – muzycznego. Poprowadził go muzyk  Pan Robert Nowak. Program nosił tytuł  „Pieśń o zapomnieniu” i opowiadał on o  niebezpieczeństwach i  pułapkach nadużywania alkoholu i sięgania po narkotyki.

Czytaj więcej...