Spotkanie z kierownikiem Monaru

Dnia 2 kwietnia 2009 roku w Zespole Szkół Zawodowych  w Gostyniu odbyły się spotkania z młodzieżą Pani Hanny Jędrzejewskiej, terapeutki uzależnień, kierownika Monar w Lesznie.  Spotkania odbyły się w czterech małych grupach, które sprzyjały bezpośredniej komunikacji z terapeutą.

Czytaj więcej...

Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne

W dniu 4 czerwca 2009 roku  w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu, na auli przy ulicy Poznańskiej, odbyło się spotkanie dla młodzieży klas trzecich, pod hasłem „ Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne”. Prelekcję, na temat skutków nadużywania alkoholu przez młodych ludzi, wygłosiła Pani Czesława Nowak, terapeuta z  Placówki Odwykowej w Kościanie, konsultant Poradni Uzależnień w Gostyniu.

Podziel się posiłkiem - zbiórka żywności

W dniach 25 i 26 września 2009 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu wzięli udział w zbiórce żywności w marketach gostyńskich: TESCO, Intermarche i Biedronka. Zbiórki żywności są ważnym elementem programu "Podziel się Posiłkiem", którego głównym celem jest przeciwdziałanie zjawisku niedożywienia dzieci w Polsce. Organizatorem zbiórki są Banki Żywności, partnerami: firma Danone i Fundacja Polsat.

Czytaj więcej...

Spotkanie z policjantem

W Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu odbyły się spotkania młodzieży klas I z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu Panem Przemysławem Giemzą.
Młodzież miała możliwość usłyszeć o przejawach demoralizacji oraz konsekwencjach prawnych wynikających z bójki, pobicia, rozboju, kradzieży, naruszenia nietykalności osobistej itp. Omówione także zostały elementy Kodeksu Drogowego, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Spotkania odbywały się w klasach.

Czytaj więcej...

Spektakl profilaktyczny - Prosta historia

Dnia 19 listopada w ZSZ w Gostyniu, dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Gostyniu, odbyły się spektakle teatralne profilaktyczno - edukacyjne pt. "Prosta historia", realizowane przez Impresariat Teart z Krakowa.

Czytaj więcej...

Wizyta w Bonifraterskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej na Piaskach

W październiku i listopadzie b.r. dzięki dużej otwartości i życzliwości Pani Kierownik Anny Sowula i całego personelu, klasa III TEA i III THa wraz z pedagog: Katarzyną Kozłowska i Iwoną Sobecką – Obroślak, odwiedziły Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej na Piaskach – Marysinie. Odwiedziny w BOIK – u, wynikają z realizacji przez szkołę zadań wynikających z Szkolnego Programu Profilaktyki. W tym roku w ZSZ zajmujemy się zachowaniami agresywnymi, a nie można lepiej mówić o przemocy w rodzinie, jak właśnie w tym miejscu.

Czytaj więcej...

Podsumowanie zbiórki żywności

Nasza szkoła, ściśle współpracując z Bankiem Żywności w Lesznie, po raz kolejny uczestniczyła w akcji zbierania żywności na święta w marketach gostyńskich: TESCO, Biedronka, Intermarche. Akcja nosiła nazwę „ Twój gest czyni dobro”. Podczas tegorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności zebrano 620 ton żywności. Przez trzy dni w ponad 2300 sklepach na terenie całej Polski klienci dzielili się artykułami spożywczymi przekazując swoje zakupy na rzecz potrzebujących. Zebrana żywność już trafia do pierwszych organizacji zajmujących się dożywianiem.

Czytaj więcej...