Wakacje bez alkoholu

Dnia 28 maja 2012r., odbył się dzień pod hasłem: Wakacje bez alkoholu. W tym dniu rozwieszone zostały plakaty, informacje na temat szkodliwości alkoholu. Na prelekcjach przygotowanych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych została przedstawiona prezentacja przeprowadzona przez pedagoga Panią Monikę Molinus pt.: „Alkohol świadome ryzyko”.

Czytaj więcej...

Akcja „Szkoło Pomóż i Ty”

Zespół Szkół Zawodowych po raz kolejny wziął udział w akcji „Szkoło Pomóż i Ty” organizowanej przez Fundację na Rzez Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Pomóż i ty. Dzięki zaangażowaniu szkół ( także naszej),   które wzięły udział w poprzednich akcjach, osoby takie jak Arek Kukawski, Agnieszka Skoneczna czy Amelia Gentzig uwierzyły, że życie jest piękne a ludzie są dobrzy.

Czytaj więcej...

Nie zobaczysz Wenecji

W dniu 10 października 2011r. odbył się w naszej szkole przy ul. Tuwima spektakl profilaktyczny pt.: ”Nie zobaczysz Wenecji”. Wykonawcami programu byli Piotr Drążkiewicz oraz Waldemar Konieczny z Impresariatu Artystycznego Teart z Krakowa. Historia opowiada o młodych ludziach, którzy stoją na rozstaju dróg i wyborów życiowych. Marek to zwyczajny, przeciętny chłopak z blokowiska; rodzice nie interesują się jego życiem, jest pozostawiony sam sobie. Ma swoje marzenia: skończyć szkołę, mieć pieniądze i pojechać ze swoją siostrą do Wenecji.

Czytaj więcej...

Policjant w ZSZ

W  Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu odbyły się spotkania młodzieży klas pierwszych z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu -  Panem Grzegorzem Błaszczykiem. Młodzież miała możliwość usłyszeć o przejawach demoralizacji oraz konsekwencjach prawnych wynikających z bójki, pobicia, naruszenia nietykalności osobistej itp.  Był również czas na zadawanie pytań.

Czytaj więcej...

Klikaj bezpieczniej

Młodzież, rodzice i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 i w I semestrze roku 2011/2012 brali udział w projekcie „Klikaj bezpiecznie” realizowanego w gminie Gostyń w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Gostyński projekt „Klikaj bezpiecznie” miał poszerzyć wiedzę gostyńskich uczniów na temat cyberprzemocy i sposobach obrony przed nią. Podstawowe formy internetowej przemocy to nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli.

Czytaj więcej...

Dzień Bezpiecznego Internetu

W dniu 5 grudnia 2011 roku w Zespole Szkół Zawodowych odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu . Jego przygotowanie było uzupełnieniem programu jaki był realizowany w szkole w roku 2011 – „Klikaj bezpiecznie”. Dzień Bezpiecznego Internetu miał na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu młodzieży do zasobów internetowych,  a także poszerzeniu informacji i zapobieganiu zjawisku cyberprzemocy.

Czytaj więcej...

Spotkanie z doradcą zawodowym

Dnia 4 i 5 czerwca odbyły się spotkania dla klas  III Technikum z Panią Urszulą Burzyńską doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gostyniu. Spotkanie miało na celu ukazania uczniom jak istotny jest wybór przyszłej drogi życiowej,  jak również umiejętność poruszania się po rynku pracy. Młodzież miała także możliwość zapoznania się z informatorami szkół wyższych, które udostępnił doradca zawodowy.

Czytaj więcej...