Narkotyki w szkole

Uczeń, który zaczął używać narkotyków, sam nie jest w stanie zobaczyć zagrożenia, jakie niesie ze sobą takie postępowanie. Początkowo nie ponosi właściwie żadnych konsekwencji takiego postępowania i uważa, że jest to dobry sposób na życie. To ważny moment, który może być decydujący dla przyszłości takiego młodego człowieka. Jeżeli w jego otoczeniu znajdą się osoby, które zdecydowanie przeciwstawią się braniu, nazwą rzecz po imieniu i będą konsekwentnie wymagać abstynencji, to istnieje szansa, że pomogą mu zatrzymać się w drodze do uzależnienia. Taka pomoc jest możliwa również na terenie szkoły, dlatego podstawową sprawą jest umiejętność rozpoznania przez nauczyciela niepokojących sygnałów.

Gdy uczeń ma kłopoty:
-    Czy uczeń ma problemy w szkole: wagary, pogorszenie ocen?
-    Czy uczeń przestał interesować się życiem klasy?
-    Czy porzucił  grupę starych kolegów, a zaczął się spotykać z nowymi?
-    Czy zmieniło się jego zachowanie?
-    Czy miewa nieuzasadnione wybuchy agresji, daje się w bójki?
-    Czy przestał odrabiać zadania domowe?
-    Czy zaczął mieć problemy z policją? Czy złamał prawo?
-    Czy często wypowiada się na temat narkotyków i ich dostępności?
-    Czy w czasie zajęć dotyczących uzależnień głośno protestuje przeciwko wypowiadanym opiniom?
-    Czy nosi ubrania z emblematami narkotycznymi?
-    Czy w jego zeszytach pojawiły się rysunki np. marihuany?
-    Czy bywa w klasie zmęczony lub wręcz nadpobudliwy?
-    Czy zmienił się wygląd zewnętrzny ucznia np. schudł?
-    Czy zaczął coraz częściej opuszczać lekcje, tłumacząc się np. bólem głowy?
-    Czy w czasie lekcji siedzi nieprzytomny, zupełnie nie zainteresowany tematem?


Oczywiście występowanie pojedynczego symptomu nie wskazuje od razu na eksperymenty z narkotykami lub ich dłuższe zażywanie.