Przemoc w rodzinie. Niebieska Linia.

Sprawdź czy doznajesz przemocy?
Czy zdarza się, że ktoś bliski :
Popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
Traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
Obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
Zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
Nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną?
Grozi, że Cię zabije lub zrani?
Zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić?
Niszczy Twoją własność?.
Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałaś twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Nikt nie ma prawa Cię tak traktować. Porozmawiaj z kimś, komu ufasz, o tym, co się dzieje w Twoim domu. Nie masz powodu, by się wstydzić. W Twojej okolicy znajdują się instytucje, które mogą Ci pomóc ( np. ośrodek interwencji kryzysowej, pomoc społeczna, poradnia odwykowa). Zasięgnij informacji, w jakisposób mogą Ci pomóc. Z ich pomocy skorzystasz, gdy tylko będziesz tego potrzebowała.

PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM ŚCIGANYM PRZEZ PRAWO
Przemoc nie skończy się sama z siebie. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Szukaj pomocy!!!

ZAPAMIĘTAJ, ZAPAMIĘTAJ, ZAPAMIĘTAJ:
NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY!!!


POLSKA DEKLARACJA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

1. Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych.
2. Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.
3 .Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.
4 .Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej bez naruszania jego godności osobistej.
5. Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą w rodzinie.
6. .Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
0- 800- 120- 002  połączenie bezpłatne.