Nikotynizm czyli choroba cywilizacyjna XX i XXI wieku


Nikotynizm czyli choroba cywilizacyjna XX i XXI wieku.CEL GŁÓWNY:
•    kształtowanie prozdrowotnej postawy wobec palenia papierosów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
•    ćwiczenie umiejętności pracy w grupach,
•    sprawdzenie i zweryfikowanie wiedzy na temat palenia papierosów,
•    zniechęcenie uczniów do sięgania po papierosy,
•    poszukiwanie i porządkowanie informacji.

METODY PRACY
Praca w grupach, mapa skojarzeń.

MATERIAŁY, ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Pytania do quizu, duże arkusze papieru, kolorowe flamastry.

PRZEBIEG LEKCJI

CZĘŚĆ NAWIĄZUJĄCA

 1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z informacjami dotyczącymi palenia papierosów (zał. 1).


CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

  1. Klasa jest dzielona na 4 grupy. Zadaniem grupy będzie udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania (1 członek grupy losuje pytania quizowe) (zał. 2).
  2. Po upływie 5 minut poszczególne grupy prezentują swoje pytania i odpowiedzi, natomiast pozostali uczniowie sprawdzają poprawność odpowiedzi i ewentualnie poprawiają je.
  3. Po zakończeniu prezentacji grup odbywa się ranking grup (1 poprawna odpowiedź = 1 punkt).
  4. Rundka (uczniowie siadają w kręgu). Nauczyciel informuje zwycięską drużynę o prawie zadania pytania dowolnym uczniom na dowolny temat (nauczyciel nie ingeruje w poziom otwartości odpowiedzi).
  5. Następuje ponowne utworzenie grup (może nastąpić wymiana członków). Nauczyciel zapisuje na tablicy dwa sformułowania:

I KORZYŚCI PŁYNĄCE Z NIEPALENIA
II SKUTKI PALENIA PAPIEROSÓW

Grupy 1 i 2 będą pracowały nad zagadnieniem I, pozostałe nad tematem II.

 1. Nauczyciel objaśnia metodę pracy zwaną mapą skojarzeń .Uczniowie w centralnym miejscu plakatu zapisują problem, a następnie uzupełniają pozostałe części mapy (dopuszczalne jest przedstawienie skojarzeń metodą graficzną).

CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA
1.    Prezentacja prac wszystkich grup.

ZAŁĄCZNIK 1
CZY WIESZ?
•    Każdy papieros zawiera 15 różnych substancji rakotwórczych.
•    Osoba wypalająca jedną paczkę papierosów dziennie, po roku wprowadzi do swoich płuc w postaci osadu 1 litr substancji smołowatych.
•    Każdy wypalony papieros skraca życie o 8 minut.
•    Palenie papierosów prowadzi do psychicznego i fizycznego uzależnienia.
•    Ćwiczenia fizyczne nie eliminują negatywnych skutków palenia.
•    90% palaczy chciałoby zerwać z paleniem.
•    Papierosy są główną przyczyną pożarów mieszkań i domów.
•    Ponad 30 mln palaczy zerwało z nałogiem.

ZAŁĄCZNIK 2
QUIZ – PYTANIA I ODPOWIEDZI
PYTANIE ODPOWIEDŹ

 1. Czy kiedy palisz papierosa, wdychasz ten sam trujący gaz, który znajduje się w spalinach samochodowych? Co to za gaz? Tlenek węgla. Jest to trujący gaz, który wiąże się z czerwonymi płytkami krwi i zmniejsza zdolność przenoszenia tlenu przez krew.
 2. Ile znanych substancji rakotwórczych zawiera przeciętny papieros?4, 8 czy 15? Każdy papieros zawiera 15 różnych substancji rakotwórczych.
 3. Ogólnie wiadomo, że palenie papierosów niekorzystnie wpływa na nasze płuca. Jaki jeszcze inny organ naszego organizmu niszczy palenie? Serce. Palenie tytoniu jest jedną z głównych przyczyn chorób serca.
 4. Czy to prawda, że ćwiczenia fizyczne eliminują niekorzystne skutki palenia? Nieprawda. Ćwiczenia fizyczne nigdy nie wyeliminują skutków palenia.


PYTANIE ODPOWIEDŹ

 1. Jaka jest główna przyczyna pożarów w domach i mieszkaniach? Urządzenia elektryczne, łatwopalne środki chemiczne, papierosy? Papierosy.
 2. Jeśli ktoś wypala paczkę papierosów dziennie, jak dużo substancji smołowatych zbierze się w jego płucach w przeciągu roku? 1 litr substancji smołowatych.
 3. Czy to prawda, że można uzależnić się od palenia papierosów? Prawda. Można uzależnić się od papierosów zarówno fizycznie jak i psychicznie. Dlatego tak trudno zerwać z tym nałogiem.
 4. Podaj tylko jeden przykład dlaczego palenie jest niekorzystne dla kobiet w ciąży?
 5. Istnieje ryzyko wystąpienia niskiej wagi urodzeniowej, poronienia, wcześniactwa, śmierci płodu, śmierci w czasie porodu (około porodu).


PYTANIE ODPOWIEDŹ

 1. Ilu palaczy twierdzi, że chciałoby zerwać z nałogiem? 25, 65, 85 czy 100%? 85%.
 2. Ile procent nastolatków pali? Tylko około 10%.
 3. Co to jest palenie pasywne? Palenie pasywne (niezamierzone) to wdychanie dymu wydychanego przez ludzi palących w twoim towarzystwie. Ty sam nie palisz wówczas papierosa. Jest ono szczególnie niebezpieczne dla ludzi cierpiących na astmę, dolegliwości układu oddechowego czy choroby serca.
 4. Czy to prawda, że im więcej wiemy o paleniu, tym mniejsze jest ryzyko, że będziemy palić? Prawda.


PYTANIE ODPOWIEDŹ

 1. Wymień trzy czynności, których nie można wykonywać w czasie palenia papierosa. Pływanie, całowanie, kąpiel pod prysznicem, gra w koszykówkę, itp.
 2. Wymień trzy przyczyny, z powodu których nastolatki decydują się nie palić? Dym brzydko pachnie, ich koledzy nie palą, ich rodzice nie palą, itd.
 3. Jakie problemy zdrowotne występują u dzieci, których rodzice palą? Większy wskaźnik zachorowalności na zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, inne choroby układu oddechowego.
 4. Ile papierosów musisz wypalić, aby spowodować zachwianie rytmu dopływu utlenionej krwi do płuc? Wystarczy jeden papieros, aby spowodować przyspieszony rytm serca, zwiększone ciśnienie krwi i zakłócić rytm dopływu krwi i tlenu do płuc.