Przyczyny i skutki nadużywania alkoholu


Przyczyny i skutki nadużywania alkoholu.


CEL GŁÓWNY:
•    kreowanie właściwej postawy wobec używania alkoholu.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
•    wyszukiwanie i porządkowanie wiadomości,
•    współdziałanie w grupach,
•    kształtowanie postaw prozdrowotnych,
•    zapamiętywanie informacji.

METODY PRACY
Układanka, 3 –6 – 5.

MATERIAŁY, ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Układanki, karty ćwiczeń.

PRZEBIEG LEKCJI

CZĘŚĆ NAWIĄZUJĄCA

 1. Uczniowie dzielą się na 6 zespołów i po otrzymaniu kopert z układankami i poleceniami przystępują do wykonania zadania. Można tę część potraktować jak konkurencję sportową i dopingować grupy do wykonania zadania w jak najkrótszym czasie (zał. 1).
 2. Odczytywanie rozwiązań zadań, np. przez zwycięską grupę.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

 1. Nauczyciel zapisuje na tablicy problem, dla którego trzeba znaleźć rozwiązanie: DLACZEGO NIE WARTO PIĆ ALKOHOLU?
 2. Grupy są informowane o sposobie pracy metodą sześć – trzy – pięć:
  • praca w zespołach,
  • poszukiwanie trzech odpowiedzi na postawione pytania i wpisywanie do karty ćwiczeń (6 minut),
  • przekazywanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara swoich kart następnym grupom,
  • zapoznanie się z pomysłami zapisanymi przez sąsiednie grupy i uzupełnianie tych kart swoimi pomysłami,
  • zakończenie pracy w momencie powrotu karty grupy do danego zespołu.
 3. Otrzymanie kart pracy (zał. 2).
 4. Przystąpienie do pracy. Odbywa się 5 rundek przekazywania kart pracy.
 5. Prezentacja kart pracy poszczególnych grup.

CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA

 1. Nauczyciel wspólnie z uczniami dokonuje oceny powstałych pomysłów i wybiera te, które zostają uznane za najważniejsze.

ZAŁĄCZNIK 1

KOPERTA 1
Polecenie: Przyporządkuj objawy spożycia przez człowieka alkoholu do odpowiedniego poziomu alkoholu we krwi.
POZIOM OBJAWY
? 0,1 – 0,2 promila ? powoduje śpiączkę, a wyższe śmierć
? 4 promile ? nie daje wyraźnych objawów zatrucia
? 1 – 1,5 promila ? widać objawy upojenia, występują trudności w chodzeniu i mowie
? 0,3 – 1,0 promila ? powoduje zaburzenia ruchowe, ograniczenia pola widzenia, pogorszenie słuchu
? 2 promile ? daje uczucie zadowolenia, euforii, szczęścia

Poprawne przyporządkowanie przedstawia się następująco:
POZIOM OBJAWY
? 0,1 – 0,2 promila ? nie daje wyraźnych objawów zatrucia
? 0,3 – 1,0 promila ? daje uczucie zadowolenia, euforii, szczęścia
? 1 – 1,5 promila ? powoduje zaburzenia ruchowe, ograniczenia pola widzenia, pogorszenie słuchu
? 2 promile ? widać objawy upojenia, występują trudności w chodzeniu i mowie
? 4 promile ? powoduje śpiączkę, a wyższe śmierć

KOPERTA 2
Polecenie: Spośród podanych skutków spożycia alkoholu wybierz te, które powodują:
I Natychmiastowe wystąpienie działania alkoholu.
II Długotrwałe skutki działania alkoholu.

Osłabienie pamięci, choroba alkoholowa, niedożywienie, opóźnione reagowanie na sygnały otoczenia, luki pamięciowe, choroba serca, spóźniony refleks, zaburzenia widzenia, utrata świadomości, śpiączka, skrócenie okresu życia, śmierć, śmierć w wypadku, wymioty, upośledzona koordynacja ruchu, upośledzona zdolność jasnego rozumowania, uszkodzenie mózgu, trudności w chodzeniu i staniu, marskość wątroby, śmierć w innych wypadkach związanych z używaniem alkoholu, zwiększone ryzyko spowodowania wypadku.

Poprawne wybory to:

Natychmiastowe następstwa działania alkoholu:
•    opóźnione reagowanie na sygnały otoczenia,
•    spóźniony refleks,
•    upośledzona koordynacja ruchów,
•    upośledzona zdolność jasnego rozumowania,
•    osłabienie pamięci,
•    wymioty,
•    zaburzenia widzenia,
•    zwiększone ryzyko spowodowania wypadku,
•    trudności w chodzeniu i staniu,
•    utrata świadomości,
•    śpiączka,
•    śmierć.

Długotrwałe skutki oddziaływania alkoholu:
•    choroba alkoholowa,
•    luki pamięciowe (przerwy w życiorysie),
•    marskość wątroby,
•    uszkodzenie mózgu,
•    uszkodzenie systemu nerwowego,
•    choroba serca,
•    niedożywienie,
•    skrócenie okresu życia,
•    śmierć w wypadku (np. samochodowym),
•    śmierć w innych wypadkach związanych z używaniem alkoholu.

ZAŁĄCZNIK 2
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15.
16. 17. 18.