Jak być asertywnym?


Jak być asertywnym?

 

Czas trwania zajęć: trzy godziny lekcyjne

Forma zajęć : praca w grupach

Środki dydaktyczne: plansze, rysunki, arkusze szarego papieru, mazaki, czasopisma i  książki młodzieżowe, zdjęcia.

 

Cel główny zajęć: Przygotować ucznia do zachowań asertywnych w różnych sytuacjach

 

S C E N A R I U S Z   L E K C J I    N R  1

Temat:      POJĘCIE ASERTYWNOŚCI.

 

 1. Organizacja zespołów.
 2. Pojęcie asertywności .
 • Każda grupa wypowiada się , jak rozumie te pojecie i przedstawia scenkę , wyrażającą zachowanie asertywne.
 • Dyskusja na temat trafności wyboru scenki.
 • Podanie definicji asertywności przez nauczyciela:
  Asertywność to umiejętność , dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, uczucia i przekonania, nie lekceważąc uczuć i poglądów swoich rozmówców.
 • Wyróżnienie trafnie wybranych scenek.
 • Poprawa scenariusza błędnych scenek z zaznaczeniem zachowań asertywnych.

3.Opisanie zdarzenia przez nauczyciela;

Koleżanka poprosiła cię , żebyś wytłumaczyła jej zadanie z fizyki. Mimo, że nie masz zbyt wiele wolnego czasu , zgodziłaś się. Umówiłyście się, że dzisiaj popołudniu przyjdziesz do niej do domu. Okazało się, że koleżance wyleciało to z głowy i umówiła się z chłopakiem do kina.

4.Każdy uczeń wczuwa się w rolę koleżanki, która była gotowa do udzielenia pomocy.

Pytania skierowane do uczniów:

 • Jak zachowałaś się przy najbliższym spotkaniu z tą koleżanką?
 • Co czułaś, kiedy ją spotkałaś?
 • Co jej powiedziałaś?
 • Jak ona zareagowała i jak się wtedy  poczuła ?
 • Jaki to miało wpływ na wasze stosunki ?

5. Polecenia nauczyciela:

Poszczególne grupy mają odegrać powyższą sytuację stosując wobec koleżanki mającej kłopoty z fizyka stwierdzenia agresywne, uległe lub asertywne.

6.Wybór przez uczniów najlepszego rozwiązania sprawy z uzasadnieniem.

7.Wnioski:

 • Każda jednostka ma pewne prawa, wówczas dochodzi do sytuacji konfliktowych i wtedy przydają się umiejętności asertywne – efektem jest kompromis.
 • Ludzie asertywni potrafią powiedzieć o swym niezadowoleniu bez wyrzutów sumienia, bez złości czy lęku.

 

8.Praca domowa:

Wyszukaj w dowolnych źródłach ( film i czasopisma młodzieżowe, książki, sceny z życia) opisy sytuacji  asertywnych, uległych , bądź agresywnych.

 

S C E N A R I U S Z          L E K C J I    N R  2

 

Temat:           AGRESYWNOŚĆ. ULEGŁOŚĆ. ASERTYWNOŚĆ.

 

1.Prezentacja planszy z modelem asertywności

 

2.Omówienie modelu asertywności.

Uległość - respektowanie praw innych  -  lekceważenie własnych praw

Agresja – respektowanie własnych praw  -  lekceważenie praw innych

 

ASERTYWNOŚĆ – respektowanie własnych praw  -  respektowanie praw innych

 

3.Przedstawienie w grupach najciekawszych opisów sytuacji z zachowaniem asertywnym (z wybranego źródła).

Polecenie: Na arkuszach papieru każda grupa wypisuje w jednej kolumnie powiedzenia występujące w tekście, w drugiej – cechy zachowania bohaterów.

4.Odczytanie i uzupełnienie informacji:

 • każda grupa odczytuje swoje powiedzenia i cechy zachowań
 • nauczyciel wypisuje na tablicy i uzupełnia , dzieląc na zachowania i powiedzenia agresywne  uległe i asertywne.

 

Agresywność:

 • Bronimy własnych praw lekceważąc innych.
 • Dominujemy nad innymi, czasami ich upokarzamy.
 • Przyjmujemy postawy wrogie lub obronne
 • Nie słuchamy innych

Mówimy wówczas:

 • Jesteś głupi, jak tak myślisz.
 • Nie obchodzi mnie,  jak to widzisz.
 • Myślę tak, bo zawsze mam rację.
 • Twoje odczucia się nie liczą.

Uległość:

 • Myślę tak, bo większość tak myśli.
 • Pozwalamy , by ktoś naruszał nasze prawa.
 • Nie przedstawiamy własnych potrzeb, poglądów i odczuć.

Mówimy wtedy:

 • Większość ma zawsze rację, rób po swojemu, ja się na wszystko zgadzam.
 • Nie mam zdania.
 • Zadecyduj za mnie.
 • Liczą się twoje odczucia, nie moje.

 

Asertywność:

 • Wyrażamy swoje potrzeby, poglądy, odczucia.
 • Bronimy własnych praw, uznając prawa innych.
 • Nasze stosunki z innymi cechuje wiara w siebie.

Mówimy wtedy:

 • Takie jest moje zdanie.
 • Chciałabym usłyszeć, jak się z tym czujesz.
 • Tak ja to widzę, tak to odczuwam.
 • Może pójdźmy na kompromis.

 

5.Kazda grupa rysuje portret osoby agresywnej, uległej i asertywnej.

6.Prezentacja portretów

 

 

S C E N A R I U S Z      L E K C J I    N R  3

 

Temat: ROZPOZNAJEMY ZACHOWANIA ASERTYWNE.

 

  1. Nauczyciel przedstawia sytuację: Uczeń prosi nauczyciela o możliwość poprawienia oceny semestralnej. Nauczyciel nie chce wyrazić na to zgody, ponieważ uczeń nie wykorzystał wcześniejszych możliwych szans.
  2. Każda grupa podaje po dwa różne czasowniki , którymi mógłby posłużyć się uczeń pytając nauczyciela i wpisuje je na tablicy.

-pyta  ,  żąda ,  nalega  , prosi , błaga, domaga się, negocjuje, grozi

  1. Każda grupa odgrywa opisaną sytuację modyfikując swoje zachowania tak , by użyć podanego przez siebie czasownika.
  2. Pytania do uczniów:
   • Jaki był ton głosu przy każdej wypowiedzi?
   • Jakie zachowanie było najkorzystniejsze dla ucznia ?
   • Jaka była reakcja nauczyciela na zachowania agresywne, a jakie na asertywne ?
   • Jaki wpływ na nas wywierają przedstawione zachowania ?
  3. Dyskusja.
  4. Wspólne wnioski:

Zachowania agresywne

Zachowania uległe

Zachowania asertywne

 

-konflikt, brak zgody

 

-zdenerwowanie

 

-złość, nienawiść

 

-wrogość

 

-nieprzyjemna sytuacja

 

-złośliwość

 

 

 

-brak silnej woli

 

-utrata honoru

 

-lekceważenie ze strony innych

 

-brak szacunku wobec siebie

 

-niewiara w siebie

 

-budują empatię

 

-budzą zaufanie

 

-budzą szacunek

 

-stwarzają miłą atmosferę

 

-budują zgodę przez kompromis

MUSIMY BYĆ ASERTYWNI , WTEDY  ŻYCIE JEST PRZYJEMNIEJSZE I ŁATWIEJSZE.