Agresja w nas i wokół nas- zajęcia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole

Agresja w nas i wokół nas- zajęcia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.

Czas: 90 min.

Cele:

  • Stworzenie definicji pojęć: złość, agresja, przemoc,
  • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze złością,
  • Zapoznanie uczestników z etapami powstawania agresji,
  • Kształtowanie umiejętności zastępowania zachowań agresywnych (negatywnego rozładowywania złości), pozytywnymi.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część

Temat

Opis czynności

Wprowadzenie

Kogo, tak jak mnie złości….- zabawa integracyjna

Młodzież siedzi w kręgu, ochotnik staje w środku (jego krzesło odstawione jest poza krąg). Uczeń wypowiada zdanie rozpoczynające się od słowa "Kogo, tak jak mnie złości…". Uczestnik podaje przykład tego, co wzbudza w nim złość.

Wszystkie osoby, w których ta sama rzecz wywołuje złość, wstają i natychmiast zamieniają się miejscami. Ten, dla którego brakuje miejsca prowadzi zabawę dalej.

Agresja w moim życiu- praca w grupach /scenki/

Każdy uczestnik przywołuje w pamięci sytuację, w której zachował się agresywnie lub ktoś zachował się agresywnie w stosunku do niego. Sytuacja ma być zaczerpnięta z życia. Następnie uczestnicy w grupach dzielą się swoimi doświadczeniami na ten temat. Grupa po wysłuchaniu wszystkich historii, wybiera jedną, którą następnie przedstawia w formie scenki /scenki nie są od razu komentowane i omawiane przez grupę i prowadzącego/

Zajęcia główne

Agresja, złość, przemoc- praca w grupach

Uczniowie pozostają w swoich grupach. Każda grupa otrzymuje polecenie przygotowania definicji jednego pojęcia: złość, agresja, przemoc. Jako pomoc mogą wykorzystać przygotowane przez prowadzącego pytania pomocnicze / udzielenie dobrej odpowiedzi może pomóc w stworzeniu definicji pojęć/

Następnie przedstawiciel prezentuje wyniki pracy grupowej.

Mini wykład- "Złość i agresja to nie to samo"

Podsumowanie zadania. Prowadzący weryfikuje wiedzę uczestników na temat znaczenia poszczególnych pojęć: złość, agresja, przemoc oraz wskazuje na istotne różnice występujące między nimi.

Jak powstaje agresja?- "burza mózgów"


Dyskusja na temat zachowania Łukasza


Etapy powstawania agresji

Uczestnicy wspólnie tworzą historyjkę, w której główna bohaterka, nastolatka, bardzo chce wyjść na imprezę. Komunikuje to swoim rodzicom na chwilę przed planowanym wyjściem i spotyka się z odmową ze strony rodziców, ponieważ nie wywiązała się wcześniej z powierzonych jej obowiązków (posprzątanie swojego pokoju). Historia kończy się agresywnym zachowaniem dziewczyny i wyjściem na imprezę bez zgody rodziców. /scenariusz jest zmienny i zależy od stopnia kreatywności grupy/.

Opowiadanie zostaje zapisane na arkuszu papieru i podzielone przez nauczyciela na 4 części.

Uczniowie zostają podzieleni na kilkuosobowe grupy. Nauczyciel czyta uczniom pierwszą część opowiadania. Uczniowie w grupach zastanawiają się nad pytaniem: co przeżywa bohaterka opowiadania? Grupy przedstawiają swoje odpowiedzi.

Nauczyciel odczytuje uczniom drugą część opowiadania i prosi o przedyskutowanie w grupach: co przeżywa bohaterka opowiadania i jak się zmieniły jego odczucia i dlaczego? /przedstawiciele grup prezentują rezultaty pracy klasie/

Nauczyciel czyta kolejne części i zadaje klasie te same pytania. Grupy porównują swoje odpowiedzi.

Uczestnicy dyskutują na temat przyczyn i skutków zachowania nastolatki. Zastanawiają się, jak mogłyby potoczyć się wydarzenia, gdyby nie zachowała się agresywnie? Co i w którym momencie można było zrobić, aby nie doszło do sytuacji agresywnej.

Nauczyciel wspólnie z uczniami wyodrębnia etapy powstawania agresji.

1.      pojawienie się sprzeczności interesów,

2.      narastanie emocji,

3.      pojawienie się bariery i wzrost emocji negatywnych,

4.      rozładowanie agresji.

Jak Ty radzisz sobie agresją?

Rundka- uczestnicy odpowiadają na zadane pytanie.

Zakończenie zajęć

Agresja w moim życiu- praca w grupach /scenki/

Uczniowie ponownie wracają pamięcią do sytuacji agresywnych, z którymi spotkali się we własnym życiu. Ich zadaniem jest jednak tym razem przedstawienie sytuacji agresywnych, zaprezentowanych w scenkach, w taki sposób, aby zakończenie było pozytywne, a rozładowanie złości nie wiązało się z agresją.

Omówienie scenek. Uczestnicy odpowiadają na pytania, jak się czuli w roli ofiary i napastnika. Czy trudno było im zmienić scenkę, eliminując zachowania agresywne?

 

Rundka

Uczestnicy dzielą się z prowadzącym wrażeniami z zajęć, mówią, co im się podobało, co najbardziej zainteresowało, jakie mają uwagi, itd.Materiały pomocnicze:

Załącznik nr 1

AGRESJA

1.      Czy agresja jest zachowaniem świadomym?

2.      Ile osób bierze udział w agresji?

3.      Czy agresja jest działaniem celowym?

4.      Czy agresja może szkodzić?

5.      Czy agresja podlega ocenie moralnej?

6.      Czy agresja podlega ocenie prawnej?

7.      Czy agresja może skończyć się sama?

8.      Czy agresja w sposób pozytywny rozładowuje złość?

PRZEMOC

1.      Czy przemoc jest procesem długotrwałym?

2.      Czy przemoc jest zachowaniem świadomym?

3.      Ile osób bierze udział w zjawisku przemocy?

4.      Czy siły między sprawca a ofiarą są równe?

5.      Czy przemoc podlega ocenie moralnej?

6.      Czy przemoc podlega karze?

7.      Czy przemoc kończy się sama?

8.      Czy przemoc pozostawia uraz psychiczny?

ZŁOŚĆ

1.      Czy złość się uzewnętrznia?

2.      Ile osób bierze udział w złości?

3.      Czy mamy wpływ na to, że się złościmy?

4.      Czy złość szkodzi?

5.      Czy złość jest emocją?

6.      Czy złość produkuje energie?

7.      Czy rozładowując złość szkodzisz innym?

 

Załącznik 2

1.
Sprzedawczyni jest bardzo niemiła wobec klienta, który szuka prezentu dla swojej dziewczyny. (Ten długo się zastanawia, prosi o różne rzeczy do pokazania)


2.
Kolega ciągle zapomina oddać zeszyt, który dawno już pożyczył. Chcesz, żeby go oddał.


3.
Obok w pokoju jest huczna impreza, a Ty chcesz isć spać, bo jutro rano masz ciężki sprawdzian z fizyki. Jak wytłumaczyć to sąsiadom?


Załącznik 3

a) Reakcja matki na wiadomość o złym zachowaniu dziecka w szkole

b) Złość ucznia na sposób, w jaki nauczyciel go traktuje

c) Nieporozumienia w domu (syn kłóci się z rodzicami, którzy nie pozwalają mu pójść na dyskotekę)