Agresja i przemoc - droga donikąd


Agresja i przemoc- droga donikąd.

Cele:

 • uświadomienie różnic między agresją i przemocą
 • rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • poznanie różnych form przemocy
 • przygotowanie młodzieży do radzenia sobie z agresją i przemocą
 • kształtowanie wzajemnej życzliwości i otwartości, mechanizmów radzenia sobie z agresją i łagodzenia jej objawów
 • wzmacnianie poczucia więzi między uczniami poprzez współdziałanie w grupie
 • zaspokojenie potrzeb: wspólnoty, ekspresji, kontaktu, zrozumienia, wypowiadania się na forum publicznym

Metody:

 • burza mózgów
 • dyskusja
 • inscenizacja
 • “dywanik pomysłów”
 • rundka

Formy:

 • praca indywidualna
 • praca zespołowa

Środki:

 • arkusze papieru
 • markery
 • kolorowe karteczki
 • karteczki samoprzylepne
 • mazaki

Czas trwania: 45 minut


Tok zajęć:

  1. Przywitanie z młodzieżą, zapoznanie z celami oraz tematem zajęć
  2. Czym jest agresja i przemoc?
   Nauczyciel pyta uczniów, co rozumieją przez pojęcia “AGRESJA i PRZEMOC “? Stosując metodę “burzy mózgów” zapisujemy na tablicy wszystkie skojarzenia związane z tymi  zjawiskami. Czy są one potrzebne, zbędne, korzystne czy też szkodliwe? Wszystkie definicje zostają odczytane na forum klasy, a młodzież wskazuje na  powtarzające się elementy wspólne.  Podsumowując, wychowawca odczytuje definicję AGRESJI i PRZEMOCY wg Słownika Języka Polskiego PWN.
  3. Przemoc na co dzień
  4. Nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy. Zadaniem każdego zespołu jest przytoczenie jak największej ilości sytuacji, w których rodzi się chęć stosowania przemocy. Na arkuszach papieru poszczególne grupy wypisują typowe zachowania mające miejsce w trzech środowiskach:
   - w rodzinie
   - w szkole
   - na ulicy
   Każda grupa przestawia swoje pomysły. Nauczyciel podsumowuje ćwiczenie, zwracając uwagę, że przemoc jest niestety zjawiskiem codziennym.
  5. “Dywanik pomysłów”
   Młodzież ma wypisać na małych karteczkach sposoby skutecznego rozładowania agresji - bez szkody dla innych (jeden pomysł na jednej kartce). Wszystkie karteczki zostają przyczepione na dużym arkuszu papieru, tworząc tzw. “dywanik pomysłów”. Każdy uczeń ma 1 punkt do przyznania, który umieszcza przy rozwiązaniu, które jego zdaniem jest najlepsze i najbardziej skuteczne. Rozwiązanie, które otrzyma najwięcej punktów, możemy uznać za najlepsze.  Dyskusja nad dokonanymi wyborami.
  6. Dyskusja na temat przemocy i agresji Rozpoczynamy dyskusję w celu ustalenia:
  7. Co jest przyczyną zachowań agresywnych?

 

   Dlaczego ludzie traktują innych w okrutny sposób?

 

   Pytania do dalszej dyskusji:

 

   “Czy agresja pomaga w życiu czy przeszkadza”?

 

   “Czy można żyć bez agresji”?

 

   “ Który rodzaj agresji jest gorszy”?

 

   “Który rodzaj jest bardziej widoczny”?

 

   “Co lub kto budzi we mnie agresję?”

 

   Prowadzący dzieli uczniów na 5 grup, z których każda otrzymuje arkusz papieru. Zadanie polega na wypisaniu tych cech zachowań ludzi oraz czynników zewnętrznych, które w nich samych wywołują agresję.

 

   Następnie wszyscy uczniowie wspólnie omawiają wyniki pracy, zapisując na tablicy najczęściej pojawiające się odpowiedzi. Dyskusja.

 

  1. “Sześć- trzy- pięć”
  2. Sześć- liczba uczniów w grupie

 

   Trzy- liczba możliwych rozwiązań

 

   Pięć- liczba tzw. rundek

 

   Nauczyciel na tablicy zapisuje problem główny: Jak pozbyć się agresji?, nad którym będą pracować wszyscy uczniowie podzieleni na grupy 6 osobowe.

 

   Każda grupa otrzymuje kartkę A4 (załącznik 1) i ma za zadanie znaleźć 3 możliwie najbardziej skuteczne sposoby rozwiązania problemu i wpisać je w ponumerowane pola na karcie ćwiczeń. Na hasło “START” grupy przekazują sobie karty ćwiczeń w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, zapoznając się z pomysłami zapisanymi przez sąsiednie grupy. Po 5 rundkach wszystkie rubryki na karcie ćwiczenia powinny być zapełnione. Grupy prezentują wypełnione karty.

 

   Wspólna ocena powstałych pomysłów i wybór tych najbardziej możliwych do zrealizowania.

 

  1. Scenki w parach

Wybieramy trzy zespoły 2 osobowe, których zadaniem jest przedstawienie 3 scenek (każda para jedną scenkę)
Losowo do wyboru (załącznik 2)
a) Sprzedawczyni jest bardzo niemiła wobec klienta, który szuka prezentu na urodziny swojej koleżanki (ten długo zastanawia się, prosi o różne rzeczy do pokazania)
b) Kolega ciągle zapomina oddać notatki, które dawno już pożyczył. Chcesz, żeby je oddał.
c) Obok w pokoju jest huczna impreza, a Ty chcesz isć spać, bo jutro rano masz ciężki sprawdzian z fizyki. Jak wytłumaczyć to sąsiadom?
Po przedstawieniu scenek omawiamy je wspólnie z młodzieżą, zastanawiając się, jak zachowalibyśmy się w swoich rolach, czy bylibyśmy agresywni, może ktoś z nas byłby asertywny?

  1. “Agresja rodzi agresję”

Zadaniem grupy jest przedstawienie łańcucha agresji” Młodzież w parach odgrywa scenki:  (załącznik 3)
a) reakcja matki na wiadomość o złym zachowaniu dziecka w szkole
b) złość ucznia na sposób, w jaki nauczyciel go traktuje
c) nieporozumienia w domu (syn kłóci się z rodzicami, którzy nie pozwalają mu pójść na dyskotekę)
Uświadomienie uczniom, jak trudno przerwać ten krąg. Dyskusja

  1. Co możemy zrobić, żeby w naszej szkole nie było przemocy?

Uczniowie zostają podzieleni losowo przy pomocy kolorowych karteczek na 5 grup. Każda z grup ma za zadanie zastanowić się nad tym, co mogą zrobić osoby należące do jednej z grup spotykających się w szkole, aby nie było w niej przemocy.
Te grupy to:
a) uczniowie
b) nauczyciele
c) dyrekcja
d) pozostali pracownicy szkoły
e) rodzice
Również w sposób losowy grupy wybierają tematy, nad którymi pracują. Po zaprezentowaniu wyników prac grupy wymieniają się między sobą  postanowieniami które opracowały. Postanowienia te mogą mieć uroczysty charakter, np: “My,  uczniowie klasy I T, uważamy, że w naszej szkole nie ma miejsca na przemoc, dlatego też prosimy Was, drodzy nauczyciele (rodzice itp.), żebyście...”

 1. Podsumowanie
 2. Zakończenie zajęć