Gdzie szukać pomocy

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń

Tel. 065 572 31 77

Poradnia czynna codziennie w godz. 7.30–17.00
Terminy wizyt można ustalać osobiście lub telefonicznie

Terapie:

  • psychologiczna (zaburzenia emocjonalne, zachowania moczenie nocne, terapia rodzinna);
  • pedagogiczna (pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce z instruktażem dla rodziców);
  • logopedyczna (terapia jąkania, usuwanie wad wymowy).

    Szkolenie dla nauczycieli i rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych

 

 
Punkt Wsparcia

ul. Willowa 3 A , 63-8000 Gostyń

Tel. 065 572 54 45

Dyżury:   psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień.

 

Poniedziałek w godz. 15.00–19.00 – psycholog

Czwartek w godz. 15.00–19.00 – terapeuta MONAR-u

            Zakres pomocy świadczonej w punkcie:
            Trudności wychowawcze, problemy dzieci i młodzieży, rozpoznawanie przemocy w  rodzinie i pomoc psychologiczna, informacje o sposobach leczenia odwykowego (alkohol, narkotyki) i motywowanie do terapii, konsultacje dla współuzależnionych, kierowanie na grupy wsparcia, poradni uzależnień, pomoc w sytuacjach kryzysowych, terapia indywidualna, grupowa, rodzinna.

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Wrocławska 256 63-800 Gostyń

Urząd Miasta i Gminy Gostyń

Tel. 065 575 21 31

 

 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń

Tel. 065 572 01 11

 

 
Komenda Powiatowa Policji

ul. Wrocławska 44, 63-800 Gostyń

Tel. 065 572 04 30    lub   997

  

                        
Telefon zaufania


Tel. 065 575 82 97

 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Nowe Wrota 7, 63-8000 Gostyń

Tel. 065 572 75 28

 Poniedziałki w godz. 8.00–16.00
Wtorki – Piątki w godz. 7.00–15.00

 

  • poradnictwo prawne
  • poradnictwo rodzinne
  • współpraca przy organizowaniu akcji profilaktycznych
  • kierowanie osób z problemem narkomani do placówek opiekuńczo – wychowawczych (decyzją Sądu)

 

Sąd Rejonowy

ul. Sądowa

Tel. 065 572 06 96

 

 
Poradnia Uzależnień

ul Wrocławska 8, 63-800 Gostyń

Tel. 065 572 01 24

 

 
Powiatowy Inspektorat Sanitarno - Epidemiologiczny

Gostyń, ul. Wrocławska ,

Wydział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Poniedziałki – Piątki 7.00–15.00